PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

1. BENDROJI DALIS 

1. Pardavėjo rekvizitai: Gabrielė Jonaitytė, Individualios veiklos vykdymo pažymos nr. 869491, tel. 8620 62929

2. Prieš pradėdamas naudotis Paslaugos teikėjo teikiamomis paslaugomis, Pirkėjas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su Sutartimi. Naudodamasis www.notnude.lt  svetainėje 
teikiamomis paslaugomis Pirkėjas patvirtina, kad turi teisę sudaryti Sutartį ir nuomotis sukneles www.notnude.lt svetainėje, suprato ir sutinka laikytis Sutarties sąlygų. 
3. Paslaugos teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti Sutarties sąlygas. Sutarties sąlygų pakeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo svetainėje www.notnude.lt. 
4. Sudaryti sutartį www.notnude.lt svetainėje turi teisę asmenys, kurie pagal Lietuvos Respublikoscivilinį kodeksą yra veiksnūs ir gali sudaryti atitinkamas sutartis ir būti ne jaunesni kaip 18 m.

2. SUTARTIES OBJEKTAS 

1. Šia sutartimi Paslaugos teikėjas įsipareigoja išnuomoti Pirkėjui sukneles, o Pirkėjas įsipareigoja už suteiktas Paslaugas atsiskaityti Sutartyje nurodytomis sąlygomis. 

 3. SUTARTIES SUDARYMAS, GALIOJIMAS IR PABAIGA 

1.Sutartis laikoma sudaryta tada, kai Pirkėjas www.notnude.lt svetainėje, savo Paskyroje, pateikia Užsakymą atlikdamas visus procesinius žingsnius, susipažįsta ir sutinka su Sutarties sąlygomis, jas patvirtina bei apmoka Užsakymo kainą. Užsakymas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. 
2. Paslaugos teikėjui gavus mokėjimą, Pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas užsakymą patvirtinantis pranešimas. 
3. Sutarties sąlygos laikomos įvykdytomis, kai Paslaugos teikėjas suteikia paslaugą, o Pirkėjas už ją atsiskaito ir grąžina išsinuomotą suknelę šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis. 
4. Jei Pirkėjas grąžina suknelę prastesnės būklės arba jos negrąžina ir Paslaugos teikėjas patiria nuostolius, Sutartis galioja iki tos dienos, kol Pirkėjas pilnai padengia Paslaugos teikėjo patirtus nuostolius. 
5. Pirkėjas turi teisę atšaukti užsakymą www.notnude.lt svetainėje savo Paskyroje likus ne mažiau nei 14 kalendorinių dienų iki suknelės pristatymo dienos. Atšaukus Užsakymą iki nurodyto termino netaikomas joks finansinis apmokėjimas Pirkėjui. Jei Užsakymas atšaukiamas likus mažiau nei 14 kalendorinių dienų Pirkėjas moka 50 proc. dydžio netesybas nuo Užsakymo sumos. Tokiu atveju Pirkėjui negrąžinama pusė sumokėtos Užsakymo sumos. 
5.1. Jei Užsakymas buvo apmokėtas pavedimu ar kitais būdais internetu į Paslaugos teikėjo banko sąskaitą, užpildžius grąžinimo formą, pinigų suma grąžinama pavedimu į banko sąskaitą, iš kurios buvo atliktas mokėjimas, per 10 darbo dienų. 
5.2. Jei užsakymas buvo apmokėtas Paslaugos teikėjo buveinėje grynais, Pirkėjui privalomai pateikus pinigų priėmimo kvitą ir užpildžius grąžinimo formą, pinigų suma grąžinama grynais iškart.  

4. PASLAUGŲ KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA 

1. Paslaugos kainą Paslaugos teikėjas nurodo prie konkrečios teikiamos paslaugos www.notnude.lt svetainėje. Užsakymo kaina - lygi Pirkėjo pasirinktų Paslaugų www.notnude.lt svetainėje, savo Paskyroje, kainų sumai. 

2 Jei Pirkėjas grąžina sugadintą suknelę, Pirkėjas įsipareigoja padengti Paslaugos teikėjo patirtus nuostolius, pagal NOT NUDE suknelių kokybės matuoklį, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis. Pirkėjas privalo padengti nuostolius per 5 kalendorines dienas nuo gauto pranešimo apie patirtųnuostolių įvertinimą ir atlyginimą. 

3. Jei Pirkėjas atsisako ar negrąžina Paslaugos teikėjui suknelės, Pirkėjas privalo sumokėti Paslaugos teikėjui negrąžintos suknelės vertės sumą, kuri yra nurodoma kiekvieną kartą užsakant Paslaugą. 

4. Visi mokėjimai, priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto mokėjimo būdo, yra atliekami pavedimu įwww.notnude.lt svetainėje nurodytą Paslaugos teikėjo banko sąskaitą arba gali būti atliekami grynaisiais pinigais Paslaugos teikėjo buveinėje arba atsiskaitant kurjeriui. 


5. NUOMOS PASLAUGOS SUTEIKIMAS 


1. UŽSAKYMO PATEIKIMAS 

1. Pirkėjas Pateikia užsakymą prisijungęs prie savo Paskyros Paslaugos teikėjo www.notnude.lt svetainėje. Atlieka privalomus žingsnius užsakymui atlikti. Sistema leidžia suknelę rezervuoti neankščiau nei prieš dvi kalendorines dienas ir ne vėliau nei po 3 mėnesių, neleidžia rinktis dienų ,kuriomis suknelė jau rezervuota. 


2. PRISTATYMAS

1. Užsakymas pristatomas Pirkėjo užsakymo procese nurodytu pristatymo adresu, data ir pasirinktu pristatymo būdu.

2. Užsakymą atsiimti gali tik Pirkėjas, kuris pateikė Užsakymą. Visais kitais atvejais Užsakymą atsiimantis asmuo turi pateikti asmens dokumentą kartu su tinkamos formos įgaliojimu, suteikiančiu teisę atsiimti Užsakymą. Jei keičiamas Užsakymo pristatymo adresas, Pirkėjas prisiima galimus papildomus pristatymo mokesčius ir atsakomybę dėl siuntos vėlavimo.

3. Atsakomybė dėl suknelės pereina Pirkėjui nuo Užsakymo priėmimo patvirtinimo momento, kai Pirkėjas patvirtina siuntos gavimą parašu, teikiant Paslaugą kurjerio paštu, atsiimant Užsakymą Paslaugos teikėjo buveinėje arba tinkamai patvirtinant Užsakymo siuntos gavimą pašte ar naudojantis kitomis pristatymo paslaugomis.


3. SUKNELĖS NAUDOJIMAS

1. Pirkėjas yra atsakingas už tinkamą suknelės naudojimą pagal paskirtį, praradimą, sugadinimą nuo Užsakymo pristatymo momento iki grąžinimo momento. 

2. Pirkėjas negali savarankiškai valyti užsakytos suknelės ar jas perleisti valyti valymo paslaugas teikiančioms įmonėms. 


4. SUKNELĖS GRĄŽINIMAS NUOMOS ATVEJU

1. Suknelės grąžinimas per kurjerį Pirkėjui yra nemokamas. Paslaugos teikėjas iš anksto apmoka už suknelės grąžinimą. Pirkėjas privalo iki Užsakyme nurodytos suknelės grąžinimo dienos 11 val.išsikviesti kurjerį ir jam perduoti siuntą arba iš anksto susitarus grąžinti į Paslaugos teikėjo buveinę.

2. Kartu su Užsakymu Pirkėjas gauna visus būtinus dokumentus suknelės grąžinimui bei nurodymus,kaip atlikti grąžinimą. 

3. Suknelė turi būti grąžinta tokios būklės, kokios buvo užsakyta, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą.

4. Jei Pirkėjas praranda Užsakymo pakuotę, jis privalo savo lėšomis išsiųsti suknelę registruotu paštu ir pateikti Paslaugos teikėjui siuntos sekimo numerį. Užsakymo pakuotės praradimas neatleidžia Pirkėjo nuo atsakomybės laiku grąžinti suknelę.

5. Jei suknelė nebuvo naudota ir Pirkėjas pageidauja pinigų grąžinimo, suknelė turi būti grąžinama per 24 val. nuo užsakymo pristatymo valandos (jei grąžinimo terminas baigiasi savaitgalį ar švenčių dienomis, nedėvėta suknelė turi būti grąžinamas pirmąją dieną po savaitgalio ar šventinių dienų).

6. Pirkėjas gali pratęsti Užsakymo grąžinimo terminą susisiekęs su Paslaugos teikėju www.notnude.lt svetainėje nurodytais Paslaugos teikėjo kontaktais. Užsakymas pratęsimas tik tada, kai Paslaugų teikėjas Užsakymo pratęsimo terminą patvirtina.

7. Jei Pirkėjas vėluoja grąžinti suknelę, už kiekvieną pradelstą dieną skaičiuojami delspinigiai, kurie lygūs 25% suknelės vertės.

8. Jei Pirkėjas Užsakymo atsiėmimo dieną užsakymo neatsiimta už Užsakymą sumokėta pinigų suma Pirkėjui nėra grąžinama.


6. MATAVIMOSI PASLAUGA


1. Matavimosi paslauga gali būti užsakoma 24 val. laikotarpiui. Jei Pirkėjas užsisakęs matavimosi paslaugą pageidauja suknelę išsinuomoti, likus ne mažiau nei 4 val. iki grąžinimo termino pabaigos turi susisiekti su Paslaugos teikėju ir gauti patvirtinimą dėl Užsakymo pratęsimo termino bei atlikti papildomą apmokėjimą. 


 7.PASLAUGOS TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS


1. Paslaugos teikėjas užtikrina, kad Pirkėjo užsakyta suknelė atitinka svetainėje pateiktą informacijąapie ją ir yra tinkamos būklės dėvėti.

2. Jei dėl nenumatytų aplinkybių Paslaugos teikėjas negali pristatyti www.notnude.lt svetainėje užsakytos suknelės, Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, be jokių pasekmių Paslaugų teikėjo atžvilgiu, prieš tai informuodamas Pirkėją. Paslaugos teikėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie Sutarties nutraukimą. Tai yra laikoma tinkamu Paslaugų teikėjo įsipareigojimų įvykdymu ir Paslaugos teikėjas nėra laikomas atsakingu už bet kokią žalą Pirkėjo ir ar bet kokios trečios šalies atžvilgiu.


8. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS


1. Pirkėjas privalo atlikti www.notnude.lt svetainėje registraciją. Pirkėjas sutinka registracijos metu pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save. Tuo atveju, jei Pirkėjas pateikia neteisingą informaciją arba Paslaugos teikėjas turi pagrindą manyti, kad Pirkėjo pateikta informacija neteisinga,neišsami ar netiksli, Paslaugos teikėjas turi teisę savo nuožiūra sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registraciją ir atsisakyti Pirkėjui teikti savo paslaugas.

2. Pirkėjas atsako įstatymo nustatyta tvarka už neteisingos informacijos pateikimą ir Paslaugų teikėjo tyčinį klaidinimą, o taip pat kitus iš to kylančius padarinius Paslaugų teikėjui, įstatymų nustatyta tvarka.

3. Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo vardo ir slaptažodžio saugumą. Paslaugos teikėjas nėra atsakingas už galimą duomenų praradimą ar jiems padarytą žalą, jei tai nutinka dėl to, kad Pirkėjas nesilaiko šios Sutarties sąlygų.


9. DUOMENŲ APSAUGA


1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Paslaugos teikėjo partnerius, teikiančius suknelių pristatymo ar kitas su pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka.

2. Pirkėjas sutikdamas su taisyklėmis sutinka gauti laiškus nurodytu el. paštu informuojančius apie užsakymą, pasiūlymus ir naujienas.


10. SUTIKIMAS DĖL NUOTRAUKŲ VIEŠINIMO


1. Atsiųsdamas nuotrauką Pirkėjas sutinka ir neprieštarauja, kad medžiaga būtų naudojama NOTNUDE rinkodaros tikslais neatlygintinai, neribotoje teritorijoje ir neribotam laikui be jokių papildomų sąlygų taikymo, o gautos nuotraukos būtų skelbiamos, adaptuojamos, atitinkamai pritaikomos irneatlygintinai naudojamos NOT NUDE reklamai be išankstinio Pirkėjo sutikimo ar suderinimo.